Err

Poisson Fossile Provenance Wyoming

(Code: PoissonFossile_Wyoming)
EN RUPTURE
Choix de la taille :
0g
Description
Poissons fossiles en provenance du Wyoming.

De types :
Amphiplaga brachyptera / Notogoneus  osculus / Diplomystus dentatus / Phareodus encaustus / Hiodon falctus  / Phareodus testis / Knightia alta / Priscacara hypsacantha  / Knightia eocaena /  Priscacara liops / Mioplosus labracoide / Priscacara serrata.